Subnavigatie

Minder mensen blijven thuis voor zorgtaken

14 augustus 2019

Het aantal Nederlanders dat niet werkt, doordat ze thuisblijven om te zorgen voor het gezin of het huishouden is in de afgelopen 10 jaar met bijna een derde gedaald. In 2018 waren er zo’n 211.000 vrouwen en 12.000 mannen die vanwege zorgtaken niet werkten. Tien jaar daarvoor ging het om 305.000 vrouwen en 8.000 mannen. De afgelopen vijf jaar is het aantal niet werkende vanwege zorgtaken constant gebleven. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau CBS.

Combinatie zorg en arbeid te grote druk
Een deel van de niet werkenden geeft aan dat ze wel willen werken, maar dit niet kunnen doordat de combinatie van zorg en werken een te grote druk geeft. Bijvoorbeeld doordat ze geen geschikte betaalde kinderopvang kunnen vinden of dat de schooltijden niet goed aansluiten.

Meer uren werken
Daarnaast is de zorg voor een gezin of huishouden veelal ook een reden voor (deeltijd)werkenden om niet meer uren te gaan werken, terwijl ze dit wel zouden willen. Bovenstaande redenen worden vaker genoemd door de vrouwen dan door mannen.

 

Terug naar overzicht