Verplichte certificering uitzendbureaus

De verplichte certificering voor uitzendbureaus zal merkbaar gevolgen hebben voor de flexbranche! In dit artikel leggen we uit wat je precies kunt verwachten – en wat Anderz voor jou kan betekenen in dit intensieve traject.

De komst van het nieuwe toelatingsstelsel voor flexbranche en detacheerders

Naar verwachting zal de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) per 1 januari 2026 ingaan. Het verbod op ter beschikkingstelling van arbeid zonder toelating zal niet eerder dan 1 januari 2027 gelden. Wel zal er al in de aanloop op de nieuwe wet strenger gehandhaafd worden op de huidige regels. Wat kun je doen om je voor te bereiden op de nieuwe regels? 

 

Wat houdt de wettelijk verplichte certificering voor uitzendbureaus in?

Alle bedrijven in de flexbranche moeten gecertificeerd worden volgens de nieuwe norm. Zo ontstaat er een toelatingsstelsel in de Waadi voor goedgekeurde flexbureaus. In dit stelsel mogen ondernemers alleen nog arbeidskrachten ter beschikking stellen met toestemming van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De WTTA is in de basis ontworpen om malafide uitzenders tegen te houden en misstanden in de branche te voorkomen. Door de eisen aan de uitzendbureaus en detacheerders te verhogen moet er minder oneerlijke concurrentie komen en zullen werknemers beter beschermd worden.

De doelen zijn natuurlijk goed. Echter het realiseren van die certificering is behoorlijk arbeidsintensief en omslachtig. Er komen tijdrovende controles en hoge kosten bij kijken om te voldoen aan het toelatingsstelsel.

Anderz staat gelukkig al geheel in de startblokken voor de WTTA! Al in 2023 zijn wij uitgenodigd om mee te doen aan proefinspectie voor het verplichte normenkader. Wij zijn er klaar voor en helpen jou graag – met advies of je te ontzorgen met volledig gecertificeerde diensten.

 

Voor wie geldt de verplichte certificering binnen de flexbranche precies?

We zeggen in de volksmond makkelijk dat het toelatingsstelsel geldt voor uitzendbureaus, maar de wet geldt voor alle uitleners en voor alle werknemers die in loondienst ter beschikking gesteld zijn aan een inlener: uitzendkrachten, gedetacheerden, consultants, payrollkrachten en andere uitgeleende medewerkers.

Elke onderneming of rechtspersoon die in of naar Nederland arbeidskrachten uitleent onder leiding en toezicht van een derde partij is straks toelatingsplichtig. Het maakt daarbij niet uit of de uitlener gevestigd is in Nederland of niet en ook niet of de werknemers Nederlanders of arbeidsmigranten zijn.

Ook als uitlenen voor je organisatie een nevenactiviteit betreft ben je met de WTTA verplicht aan de certificering te voldoen. Wegen de kosten dan nog tegen de baten op? Of besteed je het uitlenen liever uit aan een gecertificeerd bureau? Anderz neemt je de complete zorg uit handen.

 

Wat gebeurt er als je je als uitlener én als inlener niet houdt aan de verplichte certificering?

Als uitlener zonder verplichte certificering kun je gewoon wel stoppen. Wanneer je niet bent toegelaten, mag je niet meer uitlenen. De contracten moeten beëindigd worden, zowel met de organisaties als de arbeidskrachten.

Doe je dit niet, dan kunnen zowel de uitlener als de inlener aanzienlijke boetes tegemoetzien. Ook als organisatie heb je dus een onderzoeksplicht. Zo kun je een openbaar register inzien van gecertificeerde uitleners.

Je kunt als uitlener nog tijdelijk gebruikmaken van het overgangsrecht, waarover later meer.

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

Wat moet je doen om de verplichte certificering voor uitleners te behalen?

Binnen de nieuwe certificering moet iedere uitlener voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. Gelijk loon voor gelijk werk bijvoorbeeld. En een ordelijke en wettelijk toegestane huisvesting wanneer je arbeidskrachten (en dan natuurlijk met name arbeidsmigranten) onderdak levert. Aanvullend komt er een verplicht normenkader, waarin alle voorwaarden zijn vastgelegd.

Iedere uitlener zal met een geldig inspectierapport moeten kunnen aantonen dat hij voldoet aan het normenkader. De toetsing hiervan zal veel meer de diepte ingaan dan die van de huidige certificering voor de SNA. We houden rekening met 3 dagen audits in plaats van de huidige 1 dag.

Ook vraagt de overheid met het toelatingsstelsel meer zekerheid over de intenties van de flexondernemer. Zo is er voor iedere rechtspersoon (VOG RP) van de onderneming een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht en moeten nieuwe uitleners 100.000 euro betalen als nieuwe uitlener. Deze waarborgsom krijg je na 4 jaar terug. Bedrijven die al vier jaar aantoonbaar bonafide in bedrijf zijn worden uitgezonderd van de waarborgsom, mits zij de passende documenten van de KvK en schone gegevens van de Belastingdienst kunnen overleggen.

 

Gebruikmaken van het overgangsrecht door SNA certificering

Uitleners die al vroegtijdig SNA gecertificeerd zijn, kunnen rekenen op een eenvoudiger toelating én een coulance in de overgangsperiode dat de WTTA definitief ingaat. En gezien de bulk werk die de inspecteurs te wachten staan in die periode, kunnen we rekenen op een flinke vertraging bij het certificeren van nieuwe uitleners. Dus het kan zeer voordelig zijn om te zorgen dat je tijdig gecertificeerd bent. De exacte data die gelden voor deze overgangsregeling worden nog bekend gemaakt.

Anderz is al SNA gecertificeerd. Dus besteed je je diensten bij ons uit, dan weet je zeker dat we geen vertraging zullen oplopen!

 

Wat kan Anderz betekenen bij jouw verplichte certificering?

Anderz kan jou ondersteunen waar nodig. Wij zijn SNA gecertificeerd en voldoen nu en in de toekomst aan alle kwaliteitsnormen die het toelatingsstelsel vraagt van uitleners. Jij kunt je concentreren op jouw business en hoeft geen tijd of kosten te steken in lastige regels en audits!

Wij staan je graag bij met:

  • Verlonen op uitzendbasis
    • Met een uitzendovereenkomst werkt de medewerker voor jou, maar staat hij bij ons op de loonlijst. Samen zorgen we ervoor dat de juiste mensen worden geworven.
  • Salarisadministratie
    • Jij hebt geen omkijken naar een goede, complete en overzichtelijke salarisadministratie en bent daarnaast verzekerd van een flinke portie advies en ondersteuning op HR-gebied.

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

  • De beste inhoudelijke kennis
  • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
  • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt