Regeren is vooruitzien! Anticiperen op wijzigingen in de inlenersbeloning

De inlenersbeloning heeft in 2023 aanzienlijke wijzigingen ondergaan, voor de uitzendbranche en de inlener. Wij zetten ze nog even op een rijtje en trekken onze lessen hieruit: waar zat nu de grootste uitdaging voor onze klanten en hoe kunnen wij en onze klanten het beste klaarstaan voor toekomstige wijzigingen in de inlenersbeloning?

Wat is de inlenersbeloning ook alweer?

De inlenersbeloning is een onderdeel van de uitzend-CAO en zorgt ervoor dat alle uitzendkrachten recht hebben op dezelfde beloning als de medewerkers in dienst van de inlener, oftewel de opdrachtgever. Uitzondering daarop vormt de allocatiegroep, de werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt (artikel 33, NBBU-cao). 

De inlener is daarbij degene die de werknemer inhuurt en aanstuurt. De uitlener is daarbij de onderneming die de werknemer in dienst heeft.

Ieder bedrijf kent eigen, unieke arbeidsvoorwaarden, naast een eventuele CAO. De inlenersbeloning zorgt ervoor dat iedere ingehuurde werknemer daar net zoveel recht op heeft als de werknemer in dienst van de opdrachtgever in eenzelfde of soortgelijke functie. 

Wijzigingen op de inlenersbeloning in 2023

In 2023 zijn er veel wijzigingen geweest. Inmiddels vallen alle kostenvergoedingen en alle toeslagen ook onder de inlenersbeloning en daarnaast is het uitgangspunt dat de uitzendkracht altijd recht heeft op een periodieke verhoging. Mocht de periodieke verhoging afhankelijk zijn van een beoordeling, dan moet de inlener kunnen aantonen dat er sprake is van een negatieve beoordeling als onderbouwing van het niet toekennen van de periodieke verhoging. Vindt er geen beoordeling plaats, dan wordt de periodieke verhoging alsnog toegekend. 

Tot 2021 bestond de inlenersbeloning uit 6 elementen. Stapsgewijs is de inlenersbeloning uitgebreid. De inlenersbeloning 2023 omvat vanaf 1 juli 2023 de volgende 10 elementen:

1. Het geldende periodeloon in de schaal behorende bij de functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld;

2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan gecompenseerd worden in tijd en/of geld;

3. Alle toeslagen;

4. Initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever;

5. Alle kostenvergoedingen;

6. Periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);

7. Vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);

8. Eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering;  

9. Thuiswerkvergoedingen;  

10. Vaste eindejaarsuitkeringen (let op: dit mag enkel in het uurloon verdisconteerd worden indien de opdrachtgever dit ook bij eigen medewerkers doet want hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald).

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

Uitwerking van de wijzigingen op de inlenersbeloning 2023

De wijzigingen hebben best wat voeten in aarde gehad. We hebben regelmatig gemerkt dat inleners niet goed op de hoogte zijn van de regels, dat kan soms best eens uitdagend zijn. Om miscommunicatie te voorkomen vinden wij het belangrijk tijdig het gesprek aan te gaan en benaderen wij onze klanten proactief wanneer er wijzigingen op stapel staan.

Zelf anticiperen op wijzigingen op de inlenersbeloning

Wanneer de wijzigingen aangekondigd zijn, zullen we aan de bak moeten. Het is immers voor alle partijen verplicht om de inlenersbeloning direct door te voeren!

Je helpt jezelf als organisatie door altijd gestructureerd aan de slag te kunnen met wijzigingen zodra de wet dat vraagt. Daarom adviseren wij inleners om bij elke wijziging een nieuw loonverhoudingsvoorschrift op te stellen waarop de beloning voor de eigen medewerkers van de inleners duidelijk omschreven staat. Zodra het toelatingsstelsel van start gaat, volstaat de omschrijving: ‘zie CAO’ namelijk niet meer. Dit betekent dus dat per inlener alle onderdelen volledig uitgeschreven moeten worden. 

De verwachtingen voor de uitzend-CAO 2024

Onze verwachting is dat de huidige CAO met een jaar verlengd wordt maar mogelijk wel met wat wijzingen. Het is dus nog even afwachten wat komend jaar gaat brengen. 

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

  • De beste inhoudelijke kennis
  • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
  • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt