Uitbetalen of reserveren rondom de feestdagen?

Het einde van 2020 is eindelijk in zicht, en man wat een jaar was dit! Als backoffice-partij gaan wij (samen met waarschijnlijk een hoop van jullie) zo richting december kijken naar de uitbetalingen rondom de feestdagen. Want daar zitten wat haken en ogen aan, zoals je misschien al had verwacht. Om het jou als ondernemer hopelijk een beetje makkelijker te maken maakten we een lijstje met tips en tricks voor reserveren en uitbetalen rondom de feestdagen!

Tips

Om erachter te komen hoe het nu precies zit met deze feestdagen, gaan we eerst in de cao kijken. In de uitzendbranche zijn er twee cao’s van toepassing voor leden: namelijk de NBBU-cao en de ABU-cao. Wij bij Anderz zijn lid van de NBBU-cao. De ABU-cao is bindend verklaard en hierdoor zijn uitzenders en detacheerders (die geen lid zijn van een van deze twee brancheorganisaties) verplicht de ABU-cao te volgen. Dit is je eerste hulpmiddel als je het even niet meer weet.

Goed we gaan van start met een aantal handige tips.

Te beginnen met hoe het zit in het geval dat de feestdag valt op een dag waarop normaal gesproken gewerkt zou worden. Als dat zo is, bijvoorbeeld een woensdag (deze werkdagen zijn vastgelegd in de uitzendovereenkomst of terbeschikkingstelling), dan moet deze worden uitbetaald. Als niet duidelijk in de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling is vastgelegd dat de feestdag een werkdag is, dan moet de uitzendkracht over een periode van 13 weken voorafgaand aan deze dag minimaal 7 keer op de desbetreffende dag van de week hebben gewerkt. Dan heeft hij of zij dus recht op uitbetaling van deze dag. Wanneer er nog geen 13 weken aaneengesloten is gewerkt, is er recht is op uitbetalen wanneer er in meer dan de helft van het aantal weken op de betreffende dag is gewerkt.

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

Dan nog over overuren

Overuren worden alléén meegenomen in deze berekening als deze structureel zijn. En nu vraag je je misschien af: hóé bepaal je dat dan? Hiervoor kijken we naar de drie maanden voorafgaand aan de feestdag. Op basis hiervan kunnen we bepalen of de overuren structureel zijn of niet. LET OP! Wanneer je uitzendkracht verlof opneemt aansluitend of voorafgaand aan de feestdag, vervalt zijn of haar recht niet om uitbetaald te worden over de feestdag. En moet je deze dag dus gewoon uitbetalen.

Nog een extra tip: als je het toch allemaal zelf nog even wil nazoeken of nalezen, dan kun je al deze informatie terugvinden onder artikel 27 van de NBBU- of de ABU-cao!

Tricks voor overeenkomsten met uitzendbeding

Hierbij zijn er twee mogelijkheden: het reserveren van de feestdagen of doorbetalen van het feitelijk loon op de desbetreffende feestdagen. Deze keuze moet je als onderneming voor een kalenderjaar maken.

Optie 1: reserveren

Kies je voor een reservering van de feestdagen, dan wordt het reserveringspercentage berekend door het aantal feestdagen te delen door het aantal werkbare dagen op jaarbasis. In 2020 betekent dat dat de reservering neerkomt op 3,04% van het feitelijk loon. Dit is inclusief de wachtdagcompensatie.

Optie 2: doorbetalen

Kies je voor doorbetaling van het feitelijk loon, dan heeft de uitzendkracht recht op uitbetaling van de uren die hij of zij normaal gewerkt zou hebben.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding

Hier is maar één keuze. De uitzendkracht met een overeenkomst zonder beding  (dus een contract voor bepaalde tijd) heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op de feestdagen waarop normaal gesproken gewerkt zou worden. Dit zou dus aanstaande december gaan in de meeste gevallen over vrijdag 25 december (eerste kerstdag) en donderdag 31 december (oudejaarsdag) de rest van de dagen vallen in het weekend. Wel is het slim op te letten of dit normaal gesproken geen vaste werkdagen zijn voor je uitzendkracht(en).

Maar wat nu als er bij de inlener wordt gewerkt op de feestdag?

Er zijn natuurlijk best een groot aantal sectoren waarin er gewoon gewerkt wordt op feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, in de horeca (normaal gesproken 😉) en onze eigen uitzendbranche niet te vergeten! Maar hoe ga je daar nu mee om? En waar vindt je deze informatie precies? Deze informatie valt onder de inlenersbeloning, hierin zijn alle toeslagen waar een uitzendkracht recht op heeft, conform de cao vastgelegd. Het zit zo: als er maar een deel van de dag wordt gewerkt op de feestdag dan moet je de gewerkte uren uitbetalen plús de feestdagentoeslag én je bent verplicht de niet gewerkte uren alsnog te betalen.

We hopen dat we jullie hiermee de nodige tips en tricks in handen hebben gegeven voor alle reserveringen en betalingen rondom de feestdagen. Het is best een kluif aan informatie, maar hopelijk hebben we het zo makkelijk mogelijk voor jullie gemaakt. En hebben we jullie van alle informatie voorzien om eventuele vragen hierover te kunnen beantwoorden. Wil je de informatie toch zelf nog even nalezen in de cao? Dan kan dat hier of wil je een vorig bericht lezen? Dat kan dan hierLaat december maar komen!

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

  • De beste inhoudelijke kennis
  • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
  • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt