Wijzigingen flexbranche 2024

Het eind van 2023 is in zicht en zoals elk jaar staat ons ook nu in dit nieuwe jaar weer het een en ander te wachten qua wijzigingen in de wet- en regelgeving. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Geen enkel probleem! Wij houden ons dagelijks bezig met de wet- en regelgeving en praten je graag even bij over de wijzigingen vanaf 1 januari 2024!

Wet Toekomst Pensioenen

De toetredingsleeftijd waarop pensioen kan worden opgebouwd is bijgesteld naar 18 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand waarin een flexkracht jarig is, is er recht op opbouw pensioen. Dit betekent dus dat iedereen die in januari jarig is, vanaf 1 januari 2024 recht heeft op pensioenopbouw. Sinds 1 juli 2023 is de wachttijd van 8 weken komen te vervallen. 

Fiscale wijziging

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat vanaf 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer. 

Wettelijk minimumUURloon

Dit is (voor sommigen) de meest ingrijpende wijziging. Vanaf 1 januari 2024 werken we namelijk met een wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder, ongeacht de normale arbeidsduur. Het minimumloon wordt altijd gebaseerd op een 36-urige werkweek. Dit betekent een forse stijging voor de bedrijven met een 40-urige werkweek. Ook heeft de verhoging van het WML invloed op de ET-uitruil omdat de ruimte tussen het WML en het uurloon aanzienlijk kleiner wordt. 

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

ZZP-modelovereenkomsten 

De goedkeuring van de Belastingdienst op de modelovereenkomst vrije vervanging wordt per 1 januari 2024 ingetrokken. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat er ook een arbeidsovereenkomst kan ontstaan als een zzp’er zich mag laten vervangen.

Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

Uitleners en uitzend- en detacheringsbureaus zullen verplicht gecertificeerd moeten zijn voordat zij mogen uitzenden. In principe is de ingangsdatum 1 januari 2026 maar dit is nog niet definitief. Wat betekent dit voor de klanten van Anderz? Wij vallen onder de overgangsregeling dus eigenlijk verandert er voor onze klanten op dit moment nog niets. Zodra alle nieuwe normen bekend zijn informeren wij onze klanten tijdig over de wijzigingen in de werkwijze. 

Wet Meer zekerheid voor flexibele arbeidskrachten

Een van de onderdelen in dit wetsvoorstel is voor de uitzendbranche een mooie manier om zich te onderscheiden van de reguliere werkgever: nulurencontracten worden afgeschaft. Dit betekent dat de uitzendbranche als enige voor de flexibele schil kan zorgen. Een mooie kans dus! Daartegenover staat dat fase 3 ingekort gaat worden naar 2 jaar (6 contracten). De onderbrekingstermijn zal vervangen worden door een administratieve onderbrekingstermijn van 5 jaar. Wanneer dit in zal gaan is nog de vraag. We houden jullie uiteraard op de hoogte. 

Wet Toezicht Gelijke kansen bij werving en selectie

In het wetsvoorstel is een meldplicht voor intermediairs opgenomen als opdrachtgevers een discriminerend verzoek doen. Daarnaast wordt het verplicht voor werkgevers en intermediairs om een procedure op papier te zetten hoe discriminatie bij werving en selectie wordt voorkomen. 

Meer weten over de geplande wijzigingen?

Heb je vragen? Wij adviseren je graag! Neem even contact op.

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

  • De beste inhoudelijke kennis
  • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
  • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt