Verlonen op basis van payroll

Verlonen op basis van payroll

Als ondernemer weet je als geen ander dat risico's onderdeel uitmaken van het ondernemerschap. Het beheersbaar maken van die risico’s is één van de voordelen van verlonen op basis van payroll.

Daarbij werf en selecteer je zelf de medewerker, de rest besteed je uit aan ons. Als juridisch werkgever plaatsen we de medewerker bij ons op de loonlijst. We zorgen voor tijdige en juiste betaling van het loon en alle werkgeverspremies. We borgen dat je medewerkers dezelfde voorwaarden hebben als de medewerkers in vaste dienst. Ook nemen we de voorfinanciering op ons.

Dit doen we voor je:

  • Uitbetalen lonen conform de cao van de opdrachtgever en voorfinanciering
  • Loonstroken, jaaropgaven en loonaangiften
  • Facturatie aan je eindklanten
  • Ziekteverzuimregistratie en pensioenopbouw
  • Bijhouden vakantie-uren en andere variabele factoren
  • Afdrachten belastingen, Sociaal Fonds en premies
  • Bijhouden digitaal dossier

Grip op de zaak

Verlonen op basis van payroll zorgt voor vrijheid bij het inzetten van personeel; wel zo makkelijk in een wereld die steeds meer flexibiliteit vraagt. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van verlonen op basis van payroll. Je kunt erop rekenen dat onze specialisten bij jou aan tafel zitten om mee te denken, vooruit te kijken en bij te sturen indien gewenst. We houden alle ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten en zijn op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Met een payrollovereenkomst kun je medewerkers exclusief aan jouw organisatie binden, waarbij je zelf de regie hebt op werving en selectie.

Ook verlonen op basis van payroll?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief


Op zoek naar de meest actuele informatie, recent nieuws en inspiratie over de flexbranche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Met exclusieve interviews en waardevolle tips. Daarmee werken we samen met jou aan een stevige arbeidsmarkt.

Schrijf je vandaag nog in