Toenemende risico’s uitzendbureaus

De afgelopen weken zien we dat uitzendbureaus nadenken over de gevolgen en risico’s van de coronacrisis. Zeker als het gaat om fase 3 en 4 medewerkers, dan zijn de risico’s aanzienlijk. Deze krachten moet je doorbetalen bij ziekte of leegloop. We zien dat uitzendbureaus in versneld tempo nadenken over hoe ze zich kunnen voorbereiden hierop. Het uitbesteden van de backoffice komt daarbij steeds vaker aan de orde.

Fasensysteem: hoe zit het ook al weer?

Sinds 2019 geldt het fasensysteem van de NBBU. Daarin is de rechtspositie van de uitzendkracht geregeld. Het systeem bestaat uit 4 fasen. Het aantal gewerkte uren bepaalt in welke fase de medewerker zit. Hoe langer de medewerker voor het uitzendbureau werkt, hoe verder hij of zij in het fasensysteem komt. Vanaf fase 3 krijg je als uitzendbureau een doorbetalingsverplichting bij ziekte of leegloop.

Risico’s voor uitzendbureaus

Als je kijkt naar de situatie rondom corona, dan vormen medewerkers in fase 3 en 4 een financieel risico voor het uitzendbureau. In de afgelopen periode waren dat bijvoorbeeld horecamedewerkers. Stel dat je een medewerker hebt die specifiek is geschoold en door het sluiten van de horeca niet kon werken. Zo’n medewerker kwam thuis te zitten en moest worden doorbetaald. De financiële gevolgen voor het uitzendbureau waren groot. Inmiddels trekt de markt aan, onder andere voor de horeca maar ook evenementen. Toch zien we dat uitzendbureaus op zoek zijn naar oplossingen voor de toekomst.

Uitbesteden backoffice

Zo’n oplossing kan liggen in het uitbesteden van je backoffice. Door het juridisch werkgeverschap uit handen te geven, verleg je ook de verplichting tot doorbetaling bij leegloop en ziekte. Als uitzendbureau loop je daardoor simpelweg minder risico. Nog altijd wordt gedacht dat uitbesteden een dure optie is. Maar als je zaken goed met elkaar vergelijkt (uitbesteden is meer dan het juridisch werkgeverschap overdragen), dan wijst de praktijk uit dat het onder de streep in de meeste gevallen juist voordeliger is.

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

Met elkaar

Flexnet publiceerde vorige maand het volgende: “De uitzendbranche is in mineur. In een jaar tijd is het aantal uitzendkrachten met 39.000 afgenomen. Veel uitzendkrachten kwamen begin dit jaar zonder werk te zitten. En dan moet de echte klap van de coronacrisis nog komen.” Corona laat veel ondernemers zien dat ondernemen gaat over risicobeheersing. En juist dat aspect zorgt voor een trend die gaande is: ondernemers in de uitzendbranche denken weer meer na over het uitbesteden van de risico’s. Voor backoffice ondernemingen biedt dit natuurlijk kansen. En als je het ons vraagt, dan zien we kansen voor de hele arbeidsmarkt. Die is nogal wiebelig. Dus laten we ons -met elkaar- blijven inzetten voor een goede, stevige arbeidsmarkt. Door het delen van kennis, informatie en met elkaar na te denken over alle risico’s.

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

  • De beste inhoudelijke kennis
  • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
  • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt