Wijzigingen 2023

Maria Carey nachtegaalt weer op de radio en de tranentrekkende commercials zijn het onderwerp van gesprek. Het eind van het jaar is in zicht. Dat betekent ook dat er van alles gaat wijzigen. We woonden bijeenkomsten bij, gingen naar seminairs en netwerkten er op los. Om de belangrijkste wijzigingen voor komend jaar op een rijtje te zetten. Je leest alles over wijzigingen in de pensioenregeling, reis- en thuiswerkvergoeding en de eindejaarsuitkering. En we delen de highlights uit het Trendonderzoek 2022.

Pensioenregeling

Vanaf 1 januari 2023 zijn er wijzigingen in de Basisregeling van StiPP zoals we die nu kennen. De werkgeverspremie wordt vanaf januari 2023 8% van de pensioengrondslag. In de huidige regeling is het al zo dat in de plusregeling premie over de pensioengrondslag wordt betaald. In januari worden de basis- en de plusregeling dus gelijkgetrokken. Conform de nieuwe cao-afspraak is de werkgeverspremie voor de basisregeling per 1 januari 8 % over de pensioengrondslag. Op dit moment is dat nog 2,6%, berekend over het pensioengevende salaris. In de plusregeling betaalt de werkgever nu al 8% premie over de pensioengrondslag en geldt er een werknemersbijdrage van 4%. In de basisregeling is er géén werknemersbijdrage. Doordat de premie wordt verhoogd, gaat de flexkracht ook meer pensioen opbouwen.

Maar wat is die pensioengrondslag? En hoe wordt deze berekend? De pensioengrondslag is het pensioengevende salaris minus de franchise. De franchise wordt per uur vastgesteld en bedraagt in € 7,13 in 2022. StiPP kent ook een maximum aan pensioengevend uurloon: € 31,89 per uur in 2022. Boven dit uurloon bouwt een flexkracht geen pensioen op. Voor 2023 is de voorlopige uur franchise € 7,86 en het maximum loon waarover pensioen moet worden afgedragen zal waarschijnlijk € 35,77 worden. De uur franchise en het maximaal pensioengevende uurloon voor 2023 worden eind 2022 bekendgemaakt.

WAZO-uitkering

Vanaf 1 januari 2023 is ook duidelijk dat de WAZO-uitkering onderdeel uitmaakt van het pensioengevend loon. De sociale partners hebben hierover gesproken en besloten: de WAZO-uitkering valt vanaf 1 januari wél onder het pensioengevend loon. Een WAZO-uitkering kan door zowel het UWV als een werkgever aan de flexkracht worden uitgekeerd.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding (fiscale regelingen)

De inflatie is overal merkbaar, maar helemaal als je met de auto naar werk moet. Daarom gaat de belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari van de welbekende € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Op deze manier worden flexkrachten enigszins gecompenseerd voor de hogere kosten van benzine en het OV. Bij het OV kan de werkgever kiezen tussen de huidige vergoeding van € 0,19 per kilometer of de volledige kosten van de reis met het OV belastingvrij vergoeden. De ruimte voor de werkgever wordt hierin dus groter. Maar het is niet verplicht om de reiskosten vergoeding te verhogen naar € 0,21 per kilometer.

Daarnaast is hybride werken niet meer weg te denken. Tegelijkertijd blijven de energiekosten stijgen, wat extra uitdagend wordt voor thuiswerkers nu de winter is begonnen. Daarom wordt de thuiswerkvergoeding vanaf 1 januari 2023 verhoogd, van € 2,00 naar € 2,15 per dag. Gehoopt wordt dat daarmee hybride werken in stand blijft.

Wil jij jouw backoffice uitbesteden?

Bij Anderz gáán we voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven. Dat moet je … voelen.

Eindejaarsuitkering

De plannen rondom de invoering van een vaste eindejaarsuitkering per 1 januari 2023 zijn verder uitgewerkt. Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die periodiek of jaarlijks repeterend worden uitgekeerd. Denk hierbij aan: een 13e maand, een eindejaarsuitkering of een kerstgratificatie. Toekenning hiervan vindt plaats conform de afspraken die bij de opdrachtgever gelden. Die omvatten onder andere het moment van uitbetalen (datum en/of bij einde dienstverband) en de voor toekenning geldende voorwaarden.

Het kan zo zijn dat er bij de opdrachtgever besloten is om de vaste eindejaarsuitkering onder te brengen in een systeem waar arbeidsvoorwaarden worden uitgeruild. Bijvoorbeeld een individueel keuzebudget (IKB), waarbij (een deel van) de uitruilregeling in plaats van direct wordt uitgekeerd aan de flexkracht, in het potje voor het IKB wordt gestopt. Op deze manier is de eindejaarsuitkering herleidbaar in de uitruilregeling en op een andere manier toegekend aan de flexkracht, onder dezelfde voorwaarden zoals deze gelden bij de opdrachtgever.

Trendonderzoek 2022

In het trendonderzoek van Berenschot uit mei 2022 kwam naar voren dat arbeidsmarkt in bijna elke sector invloed had op de strategie. En digitalisering. Het afgelopen jaar zijn we bij Anderz flink bezig zijn geweest met het optimaliseren en digitaliseren van onze processen en andere bedrijven doen dat ook. Interessante groei uit dit onderzoek vonden wij dat de arbeidsmarkt in 2021 29% impact had op de strategie van de respondenten, waar dit in 2022 wel 45 % (!!) was en hiermee digitalisering van de troon stootte. Digitalisering ging in het onderzoek van 2022 van 37% impact naar 34% ten opzichte van 2021.

De arbeidsmarkt had in de volgende sectoren de meeste impact op de strategie:

 • Zakelijke dienstverlening, Media & ICT (51%)
 • Agri & Food (50%)
 • Handel & Retail (40%)
 • Onderwijs & Research (65%)
 • Zorg & Life sciences (71%)

Zoals hierboven al gezegd was digitalisering een grote drive voor verandering. In de volgende sectoren had digitalisering de grootste impact:

 • Financial services (49%)
 • Transport & Logistiek (42%)
 • Overheid & Openbaar bestuur (62%)
 • Stichtingen, NGO’s Belangenorganisaties (42%)

Uit het onderzoek bleek dat veel administratief werk steeds verder gedigitaliseerd wordt. En op basis van marketingmodel Treacy en Wiersema (dat gaat over waardestrategieën) sluit dit aan bij de waardestrategie ‘Operational Excellence’. De naam van deze waardestrategie zegt het eigenlijk al: dit is een strategie waarin organisaties zich onderscheiden op basis van hun ‘concurrentie’ op basis van het proces.

Belangrijke punten die bij deze strategie horen zijn:

 • Hoge betrouwbaarheid
 • Beperkt assortiment (specialisatie op de producten of diensten die ze wel aanbieden)
 • ‘Lage kosten’ (het bieden van betrouwbare producten of diensten tegen scherpe prijzen)

In de flexbranche zie je deze waardestrategie op veel punten voorbij komen. Uitzendbureaus, inleners en backofficepartijen richten zich vaak op een combinatie van de strategieën operational excellence en customer intimacy (hoge klanttevredenheid, optimale dienstverlening en integratie klantsystemen).

Samen zetten wij kwaliteit op 1

Bij Anderz for Flex staat kwaliteit bovenaan. Daarom zetten wij graag nét dat stapje extra voor onze klanten. Wij staan graag voor je klaar met:

 • De beste inhoudelijke kennis
 • Een dagdeel per maand aanwezigheid op jouw locatie
 • Deskundig advies wanneer jij dat nodig hebt