Subnavigatie

Werknemers bang voor een burn-out

14 mei 2019

Een op de zeven Nederlandse medewerkers is bang voor een burn-out. Toch vinden zij het erg moeilijk om dit bespreekbaar te maken. Uit onderzoek van Tentoo blijkt dat bijna 15 procent vreest op termijn uit te vallen vanwege mentale overbelasting. Bij werknemers onder de 30 jaar ligt dit percentage nog hoger. Hier heerst bij 16,2 procent angst voor een burn-out.

Onderzoekers leggen een verband met het feit dat veel werkgevers van hun medewerkers verlangen dat zij buiten werktijd ook bereikbaar zijn. Van de jonge werknemers heeft 41,2 procent aangegeven dat zij ook na werktijd bereikbaar moeten zijn. Driekwart van de ondervraagden ontvangt in zijn of haar vrije tijd ook daadwerkelijk e-mails van de baas of collega’s.

De schuld van deze werkdruk ligt volgens een groot deel van de werknemers bij de baas. Zo’n 57 procent van de medewerkers vindt dat er sprake is van goed werkgeverschap wanneer er na werktijd niet meer gebeld of gemaild wordt over werk.

Directeur van Tentoo, Paul den Ronden, vindt dat werkgevers conclusie moeten trekken uit het onderzoek. Hij vertelt: “Het is al alarmerend dat zoveel professionals bang zijn om een burn-out te krijgen. Gemiddeld duurt een burn-out rond de driekwart jaar en het is ook nog eens een hele nare ervaring voor de medewerker. Het is raadzaam om er samen alles aan te doen om dit soort situatie te voorkomen en eventuele bestaande klachten te verminderen. In de meeste gevallen betekent dit samen duidelijke afspraken maken en een ander manier van werken.”

Om deze duidelijk afspraken samen te kunnen maken is een open communicatie nodig. Helaas blijkt dit niet overal het geval te zijn. Ruim een kwart van de medewerkers praat op het werk niet over mentale klachten, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener ADP. Bijna één op de vijf denkt dat de baas niet zit te wachten op deze problematiek van zijn medewerkers. Wanneer de werkgever wel interesse toont, denkt een derde dat deze interesse slechts oppervlakkig is. Vaak worden de klachten ook niet gemeld bij collega’s van HR, maar bij directe collega’s. Minder dan 10 procent zou met burn-out klachten naar HR of de directie stappen om de problemen aan te kaarten.

Bron: PW 

Terug naar overzicht