Subnavigatie

Lonen in 2019 maar beperkt omhoog

20 november 2018

Wie er vanuit gaat dat de lonen in 2019 flink zullen gaan stijgen, heeft het mis. Werknemers in Nederland hoeven in 2019 niet te rekenen op een significantie loonsverhoging. Dit ondanks de schaarste van personeel in veel sectoren. Personeelsleden gaan er, gecorrigeerd voor inflatie, slechts 0,7% op vooruit.

Bovenstaande blijkt uit onderzoek door Amerikaanse beloningsadviseur Korn Ferry. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 500 grote werkgevers, die opgeteld 320.00 werknemers hebben in Nederland. Medewerkers gaan er op achteruit ten opzichte van 2018, waar ze er nog 1,1% op vooruit gingen.

Het tekort aan bepaalde hoogopgeleide krachten worden volgens het Amerikaanse bureau opgelost middels individuele schaarstetoeslagen. Vooral de jobhoppers zullen hiervan profiteren. Werknemers betalen 5 tot 10% extra om nieuwkomers binnen te halen in hun bedrijf. Voor het personeel die al binnen het bedrijf zitten, zit loonsverhoging er doorgaans niet in.

De sectoren bouw, industrie en transport krijgen te maken met de grootste salarisstijging, namelijk meer dan 3%. Medewerkers van banken, verzekeraars en financiële dienstverleners gaan er relatief het minst op vooruit.

Bron: Telegraaf

Terug naar overzicht