Offerte


Bouw

Bouw
De bouw-cao is de grote uitzondering op de regel. Onze standaard kostprijsfactoren gelden niet voor plaatsingen in de bouw. Als uitzender in de bouwsector heb je namelijk te maken met een aantal extra regels. Deze zijn integraal in de NBBU-cao opgenomen en gelden daarom zelfs op het moment dat er geen cao van toepassing is in de bouwsector.

Kostprijsfactoren Bouwsector
Drie vragen dienen als uitgangspunt voor het bepalen van de kostrijsfactor in de bouw:

  • Bouwplaatsfunctie of een UTA- (Uitvoerende, Technische of Administratieve) functie?
  • Is de medewerker een nieuwkomer of een vakkracht?
  • Wat is de leeftijd van de medewerker?

Volledig gecertificeerd incl. VCU
One bezit alle belangrijke kwaliteitskeurmerken die waarborgen dat we voldoen aan onze financiële, fiscale en administratieve verplichtingen: ABU, NEN4400-1 en SNA. Daarnaast zijn wij VCU gecertificeerd en beschikken we uiteraard over G-rekeningen.

Betalingsafspraken 
De uiteindelijke kostprijsfactor wordt mede bepaald door de betalingsafspraken die je met de klant maakt over de betaalwijze en de betaaltermijn. Daarom zit dit element niet standaard in de factor.

Betaalwijze
+0,00 Automatische incasso (Standaard)
+0,02 Op rekening

Betaaltermijn
+0,00 Betaaltermijn 7 dagen (Standaard)
+0,01 Betaaltermijn 14 dagen
+0,02 Betaaltermijn 21 dagen
+0,03 Betaaltermijn 30 dagen
+0,04 Betaaltermijn 42 dagen
+0,06 Betaaltermijn 60 dagen

VCU
In het geval jouw inlener VCA is gecertificeerd en VCU eist (zoals biivoorbeeld in de werktuigbouwkunde, (steiger)bouw en (petro)chemie) dan kunnen wij dat faciliteren. Hiervoor hoef je bij Anderz niet extra te betalen. 

 

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op