Subnavigatie

Juridisch

Vergeet certificeringen, ziekteverzuim, voorfinanciering van lonen en het uitpluizen van cao’s. Focus je op wat je graag doet: je corebusiness. Achter de schermen regelen wij vervolgens alles voor je. Personeelsdossiers, ziekteverzuimbeheer, uitbetalingen, loonspecificaties, jaaropgaves en nog veel meer. Dat doe je door het juridisch werkgeverschap aan ons uit handen te geven.

Werkgeverschap

Je geeft de technische en juridische zaken uit handen. Jij werft zelf de mensen (eventueel via ons super handige platform Jobs), maar ze komen in dienst van Anderz. Achter de schermen regelen wij alles voor je: personeelsdossiers, ziekteverzuimbeheer, uitbetalingen, loonspecificaties, jaaropgaves en nog veel meer. Uitzenden voor uitzenders noemen we dat.

Uitzendbureau voor uitzendbureaus

Wij zeggen wel eens: we zijn een uitzendbureau voor uitzendbureaus. Dat klinkt een beetje gek, maar het is wel waar het op neerkomt. De perfecte kandidaat komt bij ons op de loonlijst. Wij nemen de werknemer onder de juiste voorwaarden op in het personeelsbestand. Daarbij stellen we het arbeidscontract op en registreren we zaken als looptijd van het contract, bruto uurtarief, vakantiegeld en verlofdagen. Ook dragen we zorg voor werknemer bij minder prettige situaties zoals ontslag, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Jij betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren van je werknemer.

Contracten

Wij beheren alle contracten en zorgen voor een overzicht in een veilige online omgeving. Als juridisch werkgever stellen we deze op conform de actuele wet- en regelgeving, we doen aanpassingen en controleren verlengingen op tijd. Je kunt tot 5,5 jaar flexibel samenwerken met werknemers. Ook houden wij rekening met gewerkte periodes en arbeidscontracten uit het verleden..

Wat we voor je doen:

  Volledig juridisch werkgeverschap
  Opbouw personeelsdossier
  Ziekteverzuimbeheer
  Uitbetaling en loonspecificaties
  Jaaropgaves

Anderz werkt snel, open en transparant

Contact