Subnavigatie

Wet Arbeidsmarkt in Balans

25 september 2019

Ja, er verandert veel met de WAB. Doel van de wet is meer balans tussen vast en flexibel werk. Er zijn maatregelen die vaste contracten stimuleren en flexibelwerk reguleren. Denk aan de aanpassing van het ketenregeling, transitievergoeding en stijgende kosten. Wij hebben zo onze eigen kijk op de WAB.

De ketenbepaling bijvoorbeeld, bedoelt om meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Die is altijd drie jaar geweest. In 2015 was daar de Wet Werk en Zekerheid en werd de ketenbepaling teruggebracht naar twee jaar. Met de WAB gaan we terug naar drie jaar. Het lijkt erop dat mensen in de Den Haag niet helemaal doorhebben hoe lastig ze het sommige ondernemers maken, die vooral druk zijn met de wijzigingen doorvoeren. Bovendien blijven wij geloven in de kracht van flexibel werk. Niet iedereen wíl in vaste dienst. Vanuit de branche horen wij vaak genoeg dat mensen juist wel op de payroll willen staan. Iets waar wat ons betreft nog al eens aan voorbij wordt gegaan.

Dan de transitievergoeding. Momenteel betaalt een werkgever bij ontslag van een medewerker vaak een transitievergoeding. Alleen als de arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar is of als de overeenkomst op initiatief van de medewerker eindigt, is geen vergoeding verschuldigd. Met de WAB komt hier verandering in. Dan hebben alle medewerkers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt. De referentieperiode van twee jaar verdwijnt dus. Ook komt er een nieuwe rekenmethode voor de transitievergoeding. De vergoeding wordt berekend op basis van de dagen die de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en er wordt niet meer afgerond op halve jaren.

Maar: de WAB brengt geen wijzigingen aan in de regels voor de transitievergoeding voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat een werkgever (ook) straks geen transitievergoeding verschuldigd is aan AOW-gerechtigden. Ons advies is dan ook: zorg dat je je medewerkers blijf binden en boeien, zodat ze tot hun AOW leeftijd bij je blijven. Dat is voor alle partijen het allerbeste.

Het meest gehoorde item rondom de WAB is dat inhuur onbetaalbaar wordt. De kosten stijgen de pan uit dus. Daar zien wij natuurlijk ook. We denken echter niet dat dat zal leiden tot het gewenste effect: minder tijdelijk werk. Tijdelijk werk wordt namelijk ieder jaar duurder gemaakt. En nog nooit heeft dat geleid tot meer vaste krachten. De voordelen van tijdelijk werk blijven namelijk gewoon bestaan. We vergelijken het wel vaker met boodschappen doen: soms ga je naar de Aldi, maar we blijven ook naar de Albert Heijn gaan. Flexkrachten zullen relatief duurder worden. Maar de voordelen zijn en blijven gewoon voor sommige branches vele male groter.

Kortom: de WAB brengt veranderingen met zich mee. Sommige zijn ingrijpend, sommige zijn ‘oude koeien’. Maar wat ons betreft is de flexmarkt flex genoeg om hier ook mee om te kunnen gaan.

 

 

Terug naar overzicht