Subnavigatie

BLOG I Gouden tips voor minder verzuim!

22 december 2020

De winter is weer aangebroken en dat zorgt vaak voor hogere ziekteverzuimcijfers. Mensen worden ziek, snotterig en voelen zich misschien sowieso wel minder fit door het koude en natte weer in ons land. Maar naast dat griep of COVID-19 de cijfers doen stijgen, zijn er een hoop dingen die jij als werkgever kunt doen om het verzuim te doen dalen! Dus speciaal voor jou tien gouden tips om ziekteverzuim te verminderen.

1.      Breng het huidige verzuim in kaart

Alvorens je met oplossingen aan de slag gaat, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe het er nu precies voor staat met het ziekteverzuim binnen je bedrijf. Het is dus slim om te starten met het in kaart brengen van verzuim. Voor iedere medewerker registreer je een aantal zaken: hoe vaak is iemand ziek/afwezig, hoe lang duurt het verzuim en wat is de oorzaak. Let wel op met dit laatste. Je mag niet vastleggen wat de aard van iemands ziektebeeld is en je werknemer is ook niet verplicht hier uitspraak over te doen.

2.      Voorkom stress

Het zal geen onverwacht feit zijn, dat stress een van de meestvoorkomende redenen is dat iemand zich ziek meldt. Ruim 37% van de werknemers geeft in een onderzoek naar arbeidsomstandigheden aan dat stress de oorzaak was van hun verzuim. Dat zijn flinke aantallen! Je kunt stress verminderen of voorkomen door de signalen van je werknemers vroeg op te pikken. Overige dingen die je kunt doen om dit te verminderen zijn: zorgen voor goede werkomstandigheden, lvoldoende pauzes inlassen en geef je werknemers  een duidelijke taakomschrijving en eventuele planning. Zo zitten zij niet met onduidelijkheden die stress opleveren.

3.      Een duidelijk verzuim protocol

En als we het dan toch over duidelijkheid hebben: zorg dat er een inzichtelijk en duidelijk protocol is voor verzuim binnen je bedrijf. Zo voorkom je dat Gerrie zich ziek meldt om een knutselmiddag te leiden voor haar kids en zal Teun zich niet meer pas om  drie uur ‘s middags ziekmelden. Dan weet iedereen hoe ze zich moeten ziekmelden, bij wie en voor wanneer. Zorg ook dat alle medewerkers weten waar ze dit protocol kunnen vinden en bespreek het eens in de zoveel maanden in groepsverband.

4.      Een gezonde werkplek

Een gezonde werkplek, dat klinkt alsof we nu gaan preken over niet roken en genoeg groente en fruit eten. Het preken zullen we deze keer even achterwege laten, maar denk aan ergonomisch verantwoorde werkplekken, goede temperaturen, daglicht en eventueel frisse lucht waar nodig. Niemand wil smelten van hitte of vergaan van de kou toch? En van te weinig ventilatie (dus geen frisse lucht) krijgt iedereen koppijn! Belangrijk dus dat deze dingen op orde zijn. Wil jij als werkgever nog meer weten over waar je werkplekken wettelijk gezien aan moeten voldoen? Kijk dan op www.arboportaal.nl.

5.      Sfeertje hoor!

Ja wellicht trappen we hier een open deur in, maar de sfeer op kantoor en onderling is voor alle werknemers heel belangrijk. Zit er iemand niet lekker in zijn of haar vel, is er een onprettige sfeer tussen twee collega’s of wordt iemand misschien wel buiten gesloten? Dan is het belangrijk daar iets mee te doen en te zorgen dat er een manager is die hier toezicht op houd en actie onderneemt. Geef als werkgever ook regelmatig een compliment (sla niemand over), zo voelen je werknemers de waardering die je voor hun harde werk hebt. En voor de knieperts onder ons: het is ook nog eens helemaal gratis!

6.      Bezig blijven

Deze is een beetje ingewikkeld. Je hebt zelf vast wel eens een langere periode thuis doorgebracht en het is dan des te moeilijker om vanuit thuis lekker niks, naar op kantoor weer aan het werk te gaan. Of nu tijdens Corona: weer thuis aan het werk te gaan. Blijf de zieke werknemers dus betrekken bij lopende processen waar dat mogelijk is, dat spreekt ook vertrouwen uit. Dit kunnen ook aangepaste dagen zijn of aangepast werk. Deze tip is voor beide partijen van belang.

7.      Regie houden

Het is natuurlijk heel makkelijk om alles bij een arbo- of bedrijfsarts of misschien wel de Verzuimeconoom neer te leggen, maar als je zelf ook je verantwoordelijkheid neemt en kritische vragen stelt aan je arbo- of bedrijfsarts heb je zelf ook nog inzage in de stand van zaken. Hier kun je ook iemand binnen je bedrijf voor verantwoordelijk stellen.

8.      We bellen!

Joe, we bellen…! Wel echt doen he? Contact houden in plaats van iemand aan zijn lot over te laten werkt motiverend. Zo laat je iemand zien dat hij of zij gemist wordt en van waarde is voor een bedrijf. Bel dus regelmatig even op om te horen hoe het gaat. Zo krijg je ook nog eens een beter inzicht in hoe lang iemand uit de running is.

9.      Het goede voorbeeld

Geef het goede voorbeeld! Ben of heb jij een manager die veel dagen verzuimt? Dan is het logisch voor jouw medewerkers om te denken dat dit de normale gang van zaken is binnen dit bedrijf. We bedoelen niet dat je nu dus aan het werk moet als je doodziek bent (zeker nu niet), maar meld je ook niet af voor het minste of geringste.

10.  Creativiteit is key!

Een beetje creativiteit kan nooit kwaad. Heeft een werknemer geen oplossing voor zijn of haar kinderen? Zorg dan voor thuiswerk mogelijkheden. Of is iemand dood moe? Geef ze een dagje of wat uurtjes extra rust. In jouw tijd. Vaak zien we dat werkgevers dit moeilijk vinden, maar probeer open te staan voor oplossingen. Ook als ze eens niet kosteloos zijn.

Terug naar overzicht