Subnavigatie

BLOG | Loonkostenvoordeel: wat levert het op?

13 oktober 2020

Sinds 1 januari 2018 is het voor werkgevers mogelijk om gebruik te maken van loonkostenvoordelen (LKV) Maar wat is het loonkostenvoordeel eigenlijk precies? En wanneer, waar en hoelang heb je er als werkgever precies recht op? Kortom voldoende vragen om eens dieper in dit onderwerp te duiken en alle ins en outs voor eens en altijd duidelijk op een rijtje te zetten!

We beginnen bij het begin; wat is loonkostenvoordeel, voor wie is het loonkostenvoordeel bedoeld en wanneer kun je er als werkgever aanspraak op maken? Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten en is bedoeld om bedrijven te stimuleren, om in tijden van krapte op de arbeidsmarkt (zoals bijvoorbeeld nu met de Coronacrisis), bijvoorbeeld een oudere werknemer of een werknemer met een handicap aan te nemen. Maar reken je niet meteen rijk; er zitten natuurlijk wel een aantal regels aan verbonden. Een werkgever mag het loonkostenvoordeel aanvragen als:

De werknemer:

 • De werknemer mag niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) werken of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
 • De werknemer moet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • De werknemer moet 56 jaar of ouder zijn, maar mag de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • De werknemer heeft in de 6 maanden voor de start van het dienstverband niet gewerkt.
 • De werknemer heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij de huidige of nieuwe werkgever recht op een van deze uitkeringen:
  • WW-uitkering of IOW-uitkering.
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, Wet Wajong etc.)
  • arbeidsondersteuning Wet Wajong.
  • een uitkering uit EU, EER of Zwitserland met hetzelfde doel als de Nederlandse uitkeringen.

De werkgever:

 • De werkgever mag niet eerder voor dezelfde werknemer een loonkostenvoordeel gekregen

Er zitten dus wel een aantal haken en ogen aan! Doelgroepen die potentieel recht hebben op het loonkostenvoordeel zijn:

 • oudere werknemers van 56 jaar en ouder,
 • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
 • werknemers die uit de doelgroep van de banenafspraak en/of de scholingsbelemmerden komen
 • arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.

Ook kan het loonkostenvoordeel in twee gevallen voor een stagiaire worden aangevraagd: als de desbetreffende stagiaire onder één van de vier doelgroepen valt óf als hij/zij een vergoeding ontvangt waarop je loonheffingen moet inhouden.


Hoeveel krijg je per werknemer met het loonkostenvoordeel?

De hoogte van het loonkostenvoordeel, hangt af van de doelgroep waaronder de werknemer valt. Voor een werknemer die valt onder de doelgroep ‘oudere werknemers’ krijg je maximaal €3,05 uitgekeerd per verloond uur met een maximum van €6.000,- per kalenderjaar gedurende maximaal 3 jaar.

Voor de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen, gelden dezelfde tarieven en periodes als voor een ‘oudere werknemer’. Ook voor een werknemer uit deze doelgroep krijg je maximaal €3,05 uitgekeerd per verloond uur met een maximum van €6.000,- per kalenderjaar gedurende maximaal 3 jaar.

Voor een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak en/of de scholingsbelemmerden geld een tarief van €1,01 per verloond uur en een maximum van €2.000,- per kalenderjaar gedurende maximaal 3 jaar.

En als laatst (but not least) de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden. Voor hen word wel evenals bij de twee eerst genoemde doelgroepen maximaal €3,05 uitgekeerd per verloond uur met een maximum van €6.000,- per kalenderjaar, maar dit is maar voor gedurende maximaal 1 jaar.

Maar wat moet je doen om het loonkostenvoordeel te krijgen?

Nu we helder hebben aan welke regels we allemaal moeten voldoen om kans te maken op het loonkostenvoordeel en wat het je op kan leveren, moeten we nog inzichtelijk krijgen wat we ervoor moeten regelen. Ook niet onbelangrijk, want helaas gebeurt het niet vanzelf!

Als je voor één (of meerdere) van je werknemers het loonkostenvoordeel aan wil vragen, dan heb je een kopie nodig van de zogeheten ’doelgroepverklaring loonkostenvoordeel’. Deze verklaring dient door de werknemer aangevraagd te worden bij het UWV. De werknemen kan niet verplicht worden tot het aanvragen van deze doelgroepverklaring.Deze verklaring is vanzelfsprekend ook alleen aan te vragen als je werknemer onder één van de vier eerder genoemde doelgroepen valt Indien dit niet het geval is zal de aanvraag van de doelgroepverklaring afgekeurd worden door het UWV.

De werknemer moet de doelgroepverklaring binnen drie maanden na startdatum aanvragen bij het UWV. In verband met Corona is de huidige aanvraag termijn langer, namelijk zes maanden. Wil of kan de werknemer de doelgroep verklaring niet zelf aanvragen? Dan kan hij of zij iemand, bijvoorbeeld de werkgever, machtigen om de aanvraag te doen. Let er wel op dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.   

Kort samengevat: de werknemer, of gemachtigde moet binnen drie maanden de doelgroepverklaring hebben aangevraagd. Doe je dit buiten deze gestelde termijn, dan heeft de desbetreffende werknemer geen recht meer op de verklaring. En zonder een kopie van deze (persoonsgebonden) verklaring kun je geen loonkostenvoordeel aanvragen.

Appeltje eitje, toch?

P.S.: Meer interessante blogs lezen? Probeer  deze  of   deze eens.

Bronnen: UWV, Salarisvanmorgen, Please

< Lees hier de vorige blog                                                   > Lees hier de volgende blog   

Terug naar overzicht