Vakantiegeld: hoe zit het ook al weer?

2022-05-18 12:00:00

Wordt het de camping in Frankrijk die in december al is geboekt, een last minute naar Griekenland of toch die nieuwe tv? Met de vakantie in het zicht kijken we uit naar het vakantiegeld. Maar hoe zit dat ook al weer: hoeveel betaal je je medewerkers en wanneer?

Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiegeld

Officieel gezien heet het trouwens vakantiebijslag. Iedere medewerker in loondienst heeft er recht op. Dit is in principe minstens 8% van het brutoloon. In geval van Anderz hebben de medewerkers recht op 8,33%.

Ook uitzendkrachten

Werk je met tijdelijke krachten? Zij hebben ook recht op vakantiegeld en bouwen vakantiedagen op. Ook bij een nulurencontract bouwt een medewerker vakantiegeld op. In dit geval wordt het vakantiegeld opgebouwd over de gewerkte uren. Maar: werkt de medewerker met een nulurencontract op het moment van uitbetaling minder dan een jaar voor je, dan wordt het vakantiegeld berekend over de uren die tot dan toe zijn gewerkt. Een uitzendkracht heeft recht op vakantiegeld van 8,33% van het feitelijk loon over gewerkte dagen, vakantiedagen, feestdagen, dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is, compensatie-uren en de uren waarover de uitzendkracht bij het wegvallen van arbeid recht op heeft. 

Wat valt er allemaal onder het bruto loon?

Een hoop, namelijk: provisies (beloning voor verleende diensten), prestatietoeslagen, gevarengeld, tegemoetkomingen in de hypotheek, loon over reisuren, onregelmatigheidstoeslagen, overwerktoeslag, andere toeslagen. Heeft een medewerker door ziekte of verlof 70% van het loon ontvangen, dan wordt daarover de vakantiebijslag berekend. Dit geldt dus niet bij zwangerschaps- en bevallingsverlof, want dan bouwt de medewerker volledig vakantiegeld op.

Eens per jaar of verspreid uitbetalen

Veel bedrijven keren het vakantiegeld in mei uit. Ook kiezen bedrijven ervoor om te werken met een persoonlijk budget, waarbij medewerkers de vrijheid hebben om zelf, gedurende het jaar, uitbetaald te krijgen. Dat laatste moet dan wel geregeld zijn in een arbeidsovereenkomst of cao. Keer je eens per jaar uit, dan ben je verplicht om dit uiterlijk in juni te doen.

Meer weten? Check vooral de website van de SNCU of die van MKB Servicedesk .

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op