De verkiezingen staan voor de deur, stem jij flex?

2021-03-15 14:30:00

De verkiezingen staan voor de deur, op 17 maart mogen we weer naar de stemhokjes. En naar verwachting zal de opkomst deze keer groter zijn dan afgelopen jaren! Want in deze periode vinden we allemaal wat en willen we gehoord worden. Maar wat zullen de aankomende verkiezingen betekenen voor onze flexbranche? En op wie kun je nu het beste stemmen als je de flexbranche belangrijk vindt?

Met inmiddels 37 partijen op het stembiljet begint het iedereen een beetje te duizelen. En daarom geven je in deze blog een korte ‘break down’!  Ons beeld is in elk geval dat de Nederlandse overheid niet erg ‘pro de flexbranche’ zijn en alles wat valt onder ‘flexibel werken’ vaker tegenwerken dan promoten. En dat vinden we eigenlijk gek. Want onze branche helpt toch immers een hoop mensen aan het werk? Wat ook nog eens regelmatig overgaat naar een vast dienstverband. Allemaal punten die je als overheid positief zou moeten ervaren, zou je zeggen.

Hieronder (in willekeurige volgorde) wat we konden vinden over de plannen van een aantal partijen betreffende de flexbranche. En zoals je zo zelf zult zien voorspelt het weinig goeds voor onze geliefde branche.

In het kort:

 • GroenLinks – payrolling, contracting en nul-uren afschaffen
 • SP – reguleren uitzendbureaus
 • D66 – verhogen minimumloon met 20%
 • PvdA – wildgroei contractvormen stoppen
 • CDA – voorkeur voor vaste contracten
 • ChristenUnie – flex moet duurder
 • VVD – modernisering ontslagrecht & AOV voor zelfstandigen
 • PVV – doorgeschoten flexibilisering

Voor degenen die toch iets meer per partij zouden willen weten hebben we hier onder ook weer met bullets weergegeven wat andere punten per partij zijn als het gaat om de Nederlandse arbeidsmarkt.

GroenLinks – 14 zetels

 • Het minimumloon verhogen.
 • Het vaste contract de norm maken.
 • Einde maken aan payrolling, contracting en nulurencontracten.
 • Uitbreiden kortdurende zorgverlof.
 • Het aanpakken van misstanden.
 • Regels voor de uitzendsector aanscherpen.
 • Vakbonden moeten gezamenlijk minimaal 10% van de werknemers in de onderneming of de bedrijfstak vertegenwoordigen.
 • Bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie krijgen fikse boetes en worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen.
 • Geen wachttijd meer voor de start van pensioenopbouw.

SP – 14 zetels

 • Niet alleen bestuurders en aandeelhouders krijgen dividend maar ook medewerkers voortaan.
 • AOW-leeftijd naar 65 jaar, maar geven mensen wel het recht om na 65 door te werken als ze daar bewust voor kiezen.
 • Verhogen van het minimumloon naar 14 p.u. AOW, Wajong, WIA en de bijstand stijgen mee.
 • Voorkomen dat mensen als gedwongen zelfstandige aan de slag moeten.
 • WIA (arbeidsongeschiktheidsverzekering) verbeteren.
 • Uitbuiting van werknemers tegen gaan

D66 – 19 zetels

 • Het onder de loep nemen van de contractsvormen.
 • Een betaalbare collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Loon doorbetaling bij ziekte naar 1 jaar.
 • AOW-leeftijd verhogen.
 • Meldplicht voor discriminerende werkgevers en uitzendbureaus.
 • De uitbuiting van arbeidsmigranten moet worden voorkomen, SZW inspectie is hier een middel voor.

PvDA – 9 zetels

 • Wet eerlijk delen: personeel krijgt ook dividend en inspraak.
 • Coronareddingsfonds: miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken.
 • Werkgarantie moet mensen die hun baan dreigen te verliezen, helpen naar een nieuwe baan te begeleiden.
 • Zelfstandigen mogen collectief onderhandelen over hun tarieven om zo onevenredige concurrentiedruk te voorkomen.
 • Minimumloon naar 14 euro.
 • Stop van wildgroei aan contractvormen.
 • Bescherming van het ontslagrecht.
 • Bedrijven mogen niet concurreren op basis van arbeidskosten of zekerheden.
 • Iedere uitzendkracht krijgt recht op gelijke beloning, scholing en begeleiding.
 • Handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie en racisme.
 • Recht op vakbondsverlof.
 • Werkgevers verplichten mannen en vrouwen hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk. En zo de ‘loonkloof’ dichten.
 • Effectieve arbeidsinspectie.

CDA – 19 zetels

 • Investeren in nieuwe banen, kennis en innovatie.
 • Voorkeur voor een vast contract en gaan hier meer zekerheden aan verbinden en minder financiële en fiscale voordelen aan flexibele arbeidsovereenkomsten.
 • Ruimere mogelijkheden voor calamiteiten en rouwverlof.
 • Recht op deeltijdpensioen.
 • Gezonde mkb-ondernemingen door de crisis helpen.

ChristenUnie – 5 zetels

 • Misstanden met arbeidsmigranten bestrijden.
 • Gelijk speelveld voor alle werkenden. Gelijke kansen, gelijk sociaal vangnet en vergelijkbaar pensioen opbouw.
 • Vaste contracten worden aantrekkelijker en flex word duurder.
 • Vaste contracten worden de norm.
 • Minimumtarieven voor ZZP-ers moeten in cao’s worden opgenomen.
 • Werknemers behouden recht op goede bescherming tegen ontslag.
 • Handhaven op uitbuiting.
 • Verhoging van het minimumloon.
 • Jobcoaching op de werkvloer.
 • Erkenning van werkervaring opgedaan op de werkvloer laten vastleggen.
 • Het behouden van het collectieve pensioenstelsel.

VVD – 32 zetels

 • Een betaalbare, verplichte basisverzekering voorarbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen.
 • Schijnconstructies aanpakken.
 • Moderinisering van het ontslagrecht.
 • Werkgevers moeten minder risico’s lopen wanneer zij mensen in vaste dienst nemen.
 • Het afschaffen van het verplichte leeftijdsontslag in cao’s.
 • Pensioenen sneller indexeren.

PVV – 20 zetels

 • De coronasteunpakketten compenseren de financiële schade niet.
 • Afbraak aan het pensioenstelsel moet stoppen.
 • AOW-leeftijd op 65 en de mogelijkheid voor zware beroepen krijgen de mogelijkheid om na 40 jaar met pensioen te gaan.

We zijn benieuwd naar wat jullie vinden van deze punten. Hoe zou je stemmen op basis van deze informatie?

Meer berichten lezen? Probeer deze of deze!

 

Bronnen: PWnet, Flexmarkt

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op