Hoe werkt het ook al weer met het vakantiegeld?

2023-04-10 09:00:00

De maand mei is traditiegetrouw de maand van het vakantiegeld. Maar hoe zit het ook al weer? Hoeveel keer je uit en moet het in één keer?

Hoe werkt het?

De vakantiebijslag, ook wel bekend als vakantiegeld of vakantietoeslag, is officieel de benaming voor het extra geld dat een werknemer ontvangt naast het reguliere salaris. Dit bedraagt in principe minimaal 8% van het brutoloon en wordt gedurende het hele jaar opgebouwd. De regels voor vakantiebijslag zijn vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Deze wet bepaalt dat alle werknemers in loondienst, inclusief tijdelijke krachten en uitzendkrachten, recht hebben op vakantiegeld en vakantiedagen.

Voor vaste en tijdelijke medewerkers

Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag genoemd. Dit bedraagt minstens 8% van het brutoloon. Bij Anderz is dit 8,33%. Ook uitzendkrachten en werknemers met een nulurencontract hebben recht op vakantiegeld en bouwen vakantiedagen op. Bij een nulurencontract wordt het vakantiegeld berekend over de gewerkte uren tot dan toe, tenzij de medewerker minder dan een jaar voor je werkt. In dat geval wordt het vakantiegeld berekend over de gewerkte uren tot aan de uitbetaling. Uitzendkrachten hebben recht op vakantiegeld van 8,33% van het feitelijk loon over gewerkte dagen, vakantiedagen, feestdagen, dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is, compensatie-uren en de uren waarover de uitzendkracht bij het wegvallen van arbeid.

Wat valt er onder het bruto loon?

Het brutoloon omvat diverse toeslagen en vergoedingen, zoals provisies, prestatietoeslagen, gevarengeld, hypotheekvergoedingen, loon over reisuren, onregelmatigheidstoeslagen, en overwerktoeslagen. Als een medewerker door ziekte of verlof 70% van het loon heeft ontvangen, wordt het vakantiegeld daarop gebaseerd, tenzij het gaat om zwangerschaps- en bevallingsverlof, waarbij de medewerker volledig vakantiegeld opbouwt.

Uitbetalen

De uitbetaling van het vakantiegeld vindt meestal plaats over een periode van een jaar, bijvoorbeeld tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. Bedrijven keren vakantiegeld vaak in mei uit, maar kunnen er ook voor kiezen om werknemers de vrijheid te geven om het vakantiegeld gedurende het jaar uit te laten betalen via een persoonlijk budget. In dat geval moet dit wel in de arbeidsovereenkomst of cao zijn geregeld. Als het vakantiegeld eens per jaar wordt uitbetaald, moet dit uiterlijk in juni gebeuren.

Meer weten? Check vooral de website van MKB Servicedesk of die van de SNCU. Of neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron: MKB Servicedesk.

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op