Schade door uitzendkracht, en nu?

2021-07-15 09:21:00

Dat is een vraag die we regelmatig krijgen van onze samenwerkingspartners. Het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om te bepalen wie er de baas is, en wie er eventueel verantwoordelijk is in deze constructie. Want je hebt een formele werkgever (het uitzendbureau) en een materiële werkgever (de inlener), en dat maakt het natuurlijk niet makkelijker! En omdat we deze vraag nu inmiddels al een aantal keer gehad hebben, leek het ons goed om deze informatie ook met jullie te delen.

Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de werkgever in principe aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens werktijd veroorzaakt. Bij een uitzendverhouding is echter niet altijd duidelijk wie deze werkgever nu is, want er zijn, zoals we net zeiden, twee ‘werkgevers’: de formele werkgever, het uitzendbureau, en de materiële werkgever, de opdrachtgever of ook wel inlener.

Wie van de twee?

Maar welke van de twee is nu aansprakelijk in het geval van schade? Het antwoord is: de materiële werkgever (opdrachtgever/inlener). Alleen de inlener/opdrachtgever heeft in principe de mogelijkheid om een ongeluk of ongeval te voorkomen, omdat het werk wordt verricht onder zijn of haar toezicht. Over het algemeen is de inlener dus verantwoordelijk in dergelijke situaties. Vaak wordt de aansprakelijkheid van het uitzendbureau in een overeenkomst van te voren uitgesloten. Dit houdt overigens niet in dat een bureau nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld!

Hoe zit dat dan?

Als je aan kunt tonen dat een uitzendkracht met opzet of bewuste roekeloosheid schade heeft veroorzaakt, kan die aansprakelijk worden gesteld. Het gaat in dit geval dus niet om onvoorzichtig of onnadenkend gedrag, want dan kun je de uitzendkracht wél aansprakelijk stellen. We moeten er wel meteen bij zeggen dat de meeste rechters heel terughoudend omgaan met het aansprakelijk stellen van werknemers (en dus ook uitzendkrachten).

Een uitzendonderneming kan aansprakelijk worden bevonden als blijkt dat ze wezenlijke informatie niet heeft geverifiëerden daardoor de schade is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een uitzendkracht die als vrachtwagenchauffeur werkt en tijdens werk schade veroorzaakt waarvan achteraf blijkt dat het uitzendbureau tijdens het aannemen en inschrijven van deze medewerker niet heeft gecontroleerd of de kandidaat wel beschikt over het vereiste rijbewijs. Maar we gaan er natuurlijk vanuit dat jullie dit allemaal netjes doen alvorens jullie uitzendkrachten in dergelijke functies laten starten.

Ook wij controleren

Daarnaast controleren wij dat als backoffice partij natuurlijk ook voor de uitzendondernemers met wie we samenwerken. Het is altijd fijn om erop te kunnen vertrouwen dat dit goed gecheckt is en  daar ook de bewijzen voor te hebben.  Vraag dus als je iemand aanneemt als  chauffeur altijd om een kopie van zijn of haar rijbewijs.

We hopen dat we hiermee weer een veelgestelde vraag duidelijk aan jullie hebben kunnen uitleggen! Heb je nog over dit onderwerp? Dan is Anderz graag jouw kennispartner en kun je ons hier bereiken!

Backoffice uitbesteden?


We gáán voor onze klanten. Dat zie, merk en voel je. En juist dat gevoel laat zich lastig in woorden omschrijven.
Dat moet je … voelen.

Neem contact met ons op